7 ขั้นตอน วิธีกดรับสิทธิ์เราชนะในแอปเป๋าตัง รวมเงิน 7,000 บาท

7 ขั้นตอน วิธีกดรับสิทธิ์เราชนะในแอปเป๋าตัง
กรุณาอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วนนะคะ

ขั้นตอนนี้จะทำได้ในวันที่ 18 ก.พ. นะคะ
ซึ่งจะต้องผ่านการตรวจสอบสิทธิ์ในวันที่ 5 – 8 ก.พ. ก่อน

7 ขั้นตอน วิธีกดรับสิทธิ์เราชนะในแอปเป๋าตัง กรุณาอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วนนะคะ ขั้นตอนนี้จะทำได้ในวันที่18 ก.พ. นะคะ ซึ่งจะต้องผ่านการตรวจสอบสิทธิ์ในวันที่ 5 - 8 ก.พ. ก่อน ขั้นตอนที่ 1 เข้าแอปเป๋าตัง

ขั้นตอนที่ 1 เข้าแอปเป๋าตัง
กดเข้าแอปเป๋าตังในมือถือของท่าน หากไม่มีสามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ktb.customer.qr

7 ขั้นตอน วิธีกดรับสิทธิ์เราชนะในแอปเป๋าตัง กรุณาอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วนนะคะ ขั้นตอนนี้จะทำได้ในวันที่18 ก.พ. นะคะ ซึ่งจะต้องผ่านการตรวจสอบสิทธิ์ในวันที่ 5 - 8 ก.พ. ก่อน ขั้นตอนที่ 1 เข้าแอปเป๋าตัง

ขั้นตอนที่ 2 กดเข้าเมนู G-Wallet
หน้าแรกภายในแอปเป๋าตังให้ท่านกด G-Wallet เมนูแรกด้านบนซ้ายมือของหน้าจอแอปเป๋าตัง

7 ขั้นตอน วิธีกดรับสิทธิ์เราชนะในแอปเป๋าตัง กรุณาอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วนนะคะ ขั้นตอนนี้จะทำได้ในวันที่18 ก.พ. นะคะ ซึ่งจะต้องผ่านการตรวจสอบสิทธิ์ในวันที่ 5 - 8 ก.พ. ก่อน ขั้นตอนที่ 1 เข้าแอปเป๋าตัง

ขั้นตอนที่ 3 กดป้ายโครงการเราชนะ
เมื่อเข้าสู่หน้า G-Wallet จะมีป้ายโครงการเราชนะสีฟ้าอ่อนๆ (ป้ายเหมือนกับโครงการคนละครึ่งและเที่ยวด้วยกัน)

*กดที่ป้าย เราชนะ”

7 ขั้นตอน วิธีกดรับสิทธิ์เราชนะในแอปเป๋าตัง กรุณาอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วนนะคะ ขั้นตอนนี้จะทำได้ในวันที่18 ก.พ. นะคะ ซึ่งจะต้องผ่านการตรวจสอบสิทธิ์ในวันที่ 5 - 8 ก.พ. ก่อน ขั้นตอนที่ 1 เข้าแอปเป๋าตัง

ขั้นตอนที่ 4 อ่านข้อตกลงและเงื่อนไข
ในหน้า ข้อตกลงและเงื่อนไข ขอให้ท่านอ่านและศึกษารายละเอียดข้อตกลงและเงื่อนไขการเข้าร่วมและรับสิทธิโครงการเราชนะ

*ทำเครื่องหมายถูก ” ✓ “ หน้าช่อง ยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการ
*กดปุ่ม “ตกลง” ด่านล่างสีฟ้าๆ

7 ขั้นตอน วิธีกดรับสิทธิ์เราชนะในแอปเป๋าตัง กรุณาอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วนนะคะ ขั้นตอนนี้จะทำได้ในวันที่18 ก.พ. นะคะ ซึ่งจะต้องผ่านการตรวจสอบสิทธิ์ในวันที่ 5 - 8 ก.พ. ก่อน ขั้นตอนที่ 1 เข้าแอปเป๋าตัง

ขั้นตอนที่ 5 เลือกจังหวัดที่ท่านอาศัยอยู่ ณ ปัจจุบัน
ในหน้านี้ จังหวัดที่พักอาศัยในปัจจุบัน ให้ท่านเลือกจังหวัดที่ท่านพักอาศัยอยู่ (อาจจะไม่ตรงกับบัตรประชาชนหรือทะเบียนบ้านก็ได้)

“เพื่อประโยชน์ในการดำเนินนโยบายของรัฐอนาคต กรุณาเลือกจังหวัดที่พักอาศัยในปัจจุบันและตรวจสอบความถูกต้องก่อนยืนยันข้อมูลของท่าน”

*เลือกจังหวัดที่ท่านพักอาศัยอยู่ในตอนนี้
*กดปุ่ม “ถัดไป” สีฟ้าๆด้านล่างหน้าจอ

7 ขั้นตอน วิธีกดรับสิทธิ์เราชนะในแอปเป๋าตัง กรุณาอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วนนะคะ ขั้นตอนนี้จะทำได้ในวันที่18 ก.พ. นะคะ ซึ่งจะต้องผ่านการตรวจสอบสิทธิ์ในวันที่ 5 - 8 ก.พ. ก่อน ขั้นตอนที่ 1 เข้าแอปเป๋าตัง

ขั้นตอนที่ 6 กดยืนยัน
ขอให้ท่านกดยืนยันจังหวัดที่พักอาศัยในปัจจุบันอีกครั้ง

*กดปุ่ม “ยืนยัน” เมื่อข้อมูลถูกต้อง
*กดปุ่ม “ยกเลิก” เพื่อเเก้ไขข้อมูล

7 ขั้นตอน วิธีกดรับสิทธิ์เราชนะในแอปเป๋าตัง กรุณาอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วนนะคะ ขั้นตอนนี้จะทำได้ในวันที่18 ก.พ. นะคะ ซึ่งจะต้องผ่านการตรวจสอบสิทธิ์ในวันที่ 5 - 8 ก.พ. ก่อน ขั้นตอนที่ 1 เข้าแอปเป๋าตัง

ขั้นตอนที่ 7 ท่านได้รับสิทธิเราชนะและพร้อมใช้วงเงินเรียบร้อย
เมื่อทำทุกขั้นตอนแล้วท่านก็สามารถสแกน QR เพื่อใช้สิทธิได้เลย

ตารางรับเงินเราชนะ 7,000 บาท
วันที่  18 ก.พ.  ได้รับ 2,000 บาท
วันที่  25 ก.พ.  ได้รับ 1,000 บาท
วันที่  4 มี.ค.    ได้รับ 1,000 บาท
วันที่  11 มี.ค.  ได้รับ 1,000 บาท
วันที่  18 มี.ค.  ได้รับ 1,000 บาท
วันที่  25 มี.ค.  ได้รับ 1,000 บาท

ยอดเงินจะเข้าในเวลา 6.00 น. และท่านสามารถสแกนเพื่อใช้สิทธิได้ในเวลา 6.00 – 23.00 น.

รวมเงิน 7,000 บาท เงินจะสามารถสะสมไปใช้ได้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

สำหรับใครที่ใช้แอปเป๋าตังค์อยู่แล้ว(ใช้สิทธิ์คนละครึ่ง/เราเที่ยวด้วยกัน) วันนี้เช็คสิทธิ์ แล้วค่อยกดยืนยันวันที่ 18 ก.พ.ในแอปเป๋าตังค์+ เป็นวันแรกที่ได้วงเงินแรก 2000 ค่ะ #เราชนะ

เริ่มใช้จ่ายตั้งแต่วันที่ 18 ก.พ. 2564 เวลา 06.00น. เป็นต้นไป (สามารถสะสมใช้ได้ถึงวันที่ 31 พ.ค. 2564)