พอดีขับรถชนมอไซค์ แต่ทีนี้ตำรวจมาบอกประมาทร่วม จ่ายคนละ 500 ผมเป็นคนจ่ายให้ เพราะมอไซค์ไม่มีตังค์ พรบ ก็ไม่มี

Q: สอบถามครับ พอดีขับรถชนมอไซค์ แต่ทีนี้ตำรวจมาบอกประมาทร่วม จ่ายคนละ500 ผมเป็นคนจ่ายไห้ เพราะมอไซค์ไม่มีตัง พรบ ก็ไม่มี เคลียร์จบกันวันนั้นแล้ว วันนี้โทรมาจะไม่เรียก พรบ จากรถเรา แล้วเค้าได้คุยกับทนายแล้วไห้ไปที่โรงพัก วันจันทร์ เราต้องทำยังไงดีครับ

A: ครับ ควรไปเจรจา และลงประจำวัน ถ้าจะฟ้องก็ ฟ้อง เขาตั้งทนายฟ้องก็ว่ากัน ไปตามข้อเท็จ จริง มาเข้าใจ คำว่า ประมาท ร่วมหรือ ผิดทั้งคู่ คือ ไม่สามารถบอกได้ว่าใครผิดกว่ากัน กฏหมายกำกนด ให้ พิสูจน์ ดูว่าใครมี พฤติการณ์ว่า ประมาทมากกว่ากัน ก็ต้องชดใช้ ตาม ความประมาทนั้น อย่าคิดว่าการประมาทร่วมหรือประมาททั้งคู่นั้นไม่ต้องชดใช้หรือต่างคนต่างชดใช้ซึ่งจะชดใช้เท่าไหร่เพียงใดจะต้องให้ศาลพิจารณาว่าใครประมาทมากน้อยกว่ากันเพียงใด ตำรวจ จะเป็นผู้ให้ความเห็น รวมทั้ง ข้อเท็จจริงอื่นๆ ไม่ใช่ประมาทร่วมแล้ว จบต่างคนต่างไปนะครับ ถ้าอีกฝ่ายไม่ยอมแล้วส่งเรื่องฟ้องศาลก็จะต้องดำเนินการ ถ้าตกลงกันได้ก็ตกลงกันไป ลงประจำวันให้ เป็นหลักฐานว่า จะไม่ติดใจเอาความทั้งทางแพ่งและอาญา ส่วน บุคคลถ้าไม่บรรลุนิติภาวะ ข้อตกลงยังไม่สมบูรณ์ ถ้า ไม่มี ผู้ปกครองตามกฏหมาย รับทราบด้วย เช็นต์ รับรองด้วย รองมาอ่าน ข้อกฏหมายดู ต้องแปลภาษากฏหมาย เป็นภาษา ที่บุคคลทั่วไปเค้าพูดกัน

มาตรา 223 ถ้าฝ่ายผู้เสียหายได้มีส่วนทำความผิดอย่างใดอย่างหนึ่งก่อให้เกิดความเสียหายด้วยไซร้ ท่านว่าหนี้อันจะต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ฝ่ายผู้เสียหายมากน้อยเพียงใดนั้นต้องอาศัยพฤติการณ์เป็นประมาณ ข้อสำคัญก็คือว่าความเสียหายนั้นได้เกิดขึ้นเพราะฝ่ายไหนเป็นผู้ก่อยิ่งหย่อนกว่ากันเพียงไร
วิธีเดียวกันนี้ ท่านให้ใช้แม้ทั้งที่ความผิดของฝ่ายผู้ที่เสียหายจะมีแต่เพียงละเลยไม่เตือนลูกหนี้ให้รู้สึกถึงอันตรายแห่งการเสียหายอันเป็นอย่างร้ายแรงผิดปกติ ซึ่งลูกหนี้ไม่รู้หรือไม่อาจจะรู้ได้ หรือเพียงแต่ละเลยไม่บำบัดปัดป้อง หรือบรรเทาความเสียหายนั้นด้วย อนึ่งบทบัญญัติแห่งมาตรา 220 นั้นท่านให้นำมาใช้บังคับด้วยโดยอนุโลม

อุบัติเหตุ ถ้าตกลงกันได้ มีน้ำใจช่วยเหลือ ซึ่งกันและกัน จะจบได้ด้วยดี ครับ
ถ้า ไม่บาดเจ็บสาหัส เรื่องคดีอาญา ก็จะไม่ค่อยมีปัญหา เพราะไม่ต้องประกันตัว เจรจา ก่อนครับ

ประกันรถยนต์ ประกันภัยรถยนต์ ประกันรถยนต์ชั้น1 ประกันชั้น1 ประกันภัย