แจ้งเครมประกันได้ใบเครมแล้วแต่ยังไม่เอารถเข้าซ่อม จะต่อประกันเบี้ยจะเพิ่มไหมครับ

Q: แจ้งเครมประกันได้ใบเครมแล้วแต่ยังไม่เอารถเข้าซ่อม จะต่อประกันเบี้ยจะเพิ่มไหมครับ

A: แจ้งเครมแล้ว ถือว่ามีเครม ครับ เบี้ยจะขึ้น หรือไม่ ส่วนใหญ่ จะดูว่า เครม บ่อยไหม( ถ้าไม่เกิน สองครั้งต่อปี ถือว่าไม่บ่อย) เงื่อนไขที่ 2 ถ้า ยอดเครม ไม่เกิน 200 % ของเบี้ยประกัน เบี้ย ประกัน บริษัททั่วไป ไม่ปรับขึ้น ครับ แต่ ถ้า จะเอา ส่วนลด ประวัติดี ต้องยกเลิกใบเครมครับ แสดง เจตนาว่าจะซ่อมเอง ครับ

Q: ขอถามเพิ่มค่ะ
กรณีเราต่อประกันบริษัทใหม่ เรียบร้อยแล้ว พนักงานมาถ่ายรูปรถยนต์ เจอลอย ไม่รับประกันจุดนี้ (อันนี้เข้าใจค่ะ)
บริษัทยังไม่หมดประกัน เราสามารถเคลมรอยตรงนี้กับบริษัทเก่าได้มั้ย แล้วจะมีผลอะไรกับบริษัทใหม่มั้ยค่ะ ในกรณีลดส่วนประวัติดี ไม่เคลมใน 12 เดือน นะคะ

A: ก็เครมกับบริษัทเดิมได้ เพราะ ยังไม่หมดแระกัน หรือ ครบสัญญาประกันภัย มีผลหรือไม่ขึ้นกับ วิธีคิดเบี้ย ของบริษัทฯใหม่ ครับ บางบริษัท ให้สิทธิ์ ส่วนลดประวัติ ดีจากบริษัทเดิม อาจจะมีผลครับ ส่วน ใหญ่แล้วไม่มี ผล แต่หลังจากเครมแล้ว แจ้งบริษัทใหม่ ถ่ายรูปรถใหม่เพื่อยืนยันสภาพใหม่ด้วยนะครับ

ประกันรถยนต์ ประกันภัยรถยนต์ ประกันรถยนต์ชั้น1 ประกันชั้น1 ประกันภัย