ตัวแทนประกันภัยรถยนต์ หลายท่านยังไม่ร้จักคำว่า ”ค่าเสียหายส่วนแรก”

ค่าเสียหายส่วนแรก คืออะไร?

ค่าเสียหายส่วนแรก(บนหน้ากรมธรรม์) คือ ค่าที่ผู้เอาประกันจะต้องรับผิดชอบ ตามจำนวนที่ระบุไว้ในกรมธรรม์กับบริษัทประกันภัย เมื่อเกิดอุบัติเหตุแล้วตนเป็นฝ่ายผิดหรือไม่สามารถแจ้งคู่กรณีได้ เช่น เลือกรับค่าเสียหายส่วนแรกไว้ 1,000 บาท เมื่อเกิดอุบัติเหตุที่ตนเป็นฝ่ายผิด และมีค่าซ่อมรถประกัน 5,000 บาท ผู้เอาประกันจะต้องจ่ายค่าเสียหายส่วนแรก 1,000 บาท ส่วนบริษัทประกันภัยจะจ่ายค่าเสียหายที่เหลือ ถ้าค่าซ่อมน้อยกว่าค่าเสียหายส่วนแรก ผู้เอาประกันก็เลือกจ่ายเองได้ เพื่อไม่ให้เสียประวัติเคลม แต่ถ้าหากผู้เอาประกันไม่ได้เป็นฝ่ายผิด บริษัทประกันภัยจะรับผิดชอบค่าซ่อมให้ตามความคุ้มครองของกรมธรรม์

แล้วทำไมต้องเลือกรับค่าเสียหายส่วนแรก?

จริงๆแล้ว ค่าเสียหายส่วนแรกถือเป็นข้อดีสำหรับผู้ขับขี่ปลอดภัย เพราะช่วยให้จ่ายค่าเบี้ยประกันลดน้อยลง โดยค่าเสียหายส่วนแรกยิ่งสูง ค่าเบี้ยประกันยิ่งลด คือผันแปรตามกัน แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรายละเอียดของผู้เอาประกันและผู้ขับขี่ของแต่ละคนด้วย เช่นถ้ายกตัวอย่างง่ายๆ ค่าเบี้ยประกันรถ 10,000 บาท เลือกรับค่าเสียหายส่วนแรก 1,000 บาท ค่าเบี้ยก็จะเหลือประมาณ 9,000 บาท ถ้าไม่เคลมเลยหรือเคลมกรณีอุบัติเหตุที่ตนเป็นฝ่ายถูก ก็เหมือนประหยัดไป 1,000 บาท แต่ถ้าเคลมในกรณีที่เป็นฝ่ายผิด ก็ต้องจ่ายค่าเสียหายส่วนแรกตามจำนวนที่เลือกรับไว้ นั่นคือ 1,000 บาท ต่อครั้ง อย่างไรก็ตาม คุณควรเลือกรับค่าเสียหายส่วนแรกตามจำนวนที่คุณคิดว่าคุ้มค่าและยังรับผิดชอบจ่ายไหวเมื่อเกิดเหตุ หรือบางคนอาจคิดว่า ต้องใช้รถบ่อย จ่ายค่าเบี้ยราคาเต็มทีเดียวจบ ไม่ต้องกังวลว่าจะเป็นฝ่ายถูกหรือฝ่ายผิดเมื่อเกิดอุบัติเหตุ ก็สามารถเลือกไม่รับค่าเสียหายส่วนแรกเลยก็ได้ แล้วแต่ความเหมาะสมของแต่ละคน

“การเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล” ทำไมทำประกันไปแล้วยังต้องเสียเงิน