รถชนแล้วแอร์พัง แต่ตัวแทนไม่ได้เขียนลงใบเคลมพอแจ้งไปตัวแทนบอกว่าสามารถเคลมสดได้เลย ประกันรถยน์ชั้น 2+

Q: สอบถามค่ะ รถชนแล้วแอร์พัง แต่ตัวแทนไม่ได้เขียนลงใบเคลมพอแจ้งไปตัวแทนบอกว่าสามารถเคลมสดได้เลย แต่ทางอู่ยืนยันว่าไม่ได้เกิดความเสียหายจากการชน แต่เรายืนยันว่าแอร์เราก่อนหน้าที่จะชนใช้ได้ปกติ ทางบริษัทยินดีที่จะเคลมให้ถ้าอู่บอกว่าเกิดจากการชน แต่อู่ยังยืนยันคำเดิม เราสามารถจัดการอย่างไรได้บ้างค่ะ
ประกันรถยน์ชั้น 2+ มิตรแท้


A: อุบัติเหตุ ที่เกิดจากการชน เครมได้ครับ ส่วน ของเหลวน้ำยาแอร์ อันนี้ อาจจะไม่ได้ 100% จากกระทู้ ถ้าซ่อมอู่ในเครือ บริษัท อู่จะต้องลื้อ ออกมาก่อน แล้ว ประเมินดูว่าเสียหายอะไรบ้างจากการชน จะแจ้ง กับบริษัทประกันภัย เพื่อ ขอ ให้เปิดใบเครม อันเกิดมาจากการเสียหายต่อเนื่อง แต่กรณี นี้ อู่ แจ้งว่าไม่เสียหาย จากการชน ก็เป็นได้ว่า อาจจะไม่เห็นเด่นชัด ทางผู้เอาประกันควร แจ้งฝ่ายสินไหม บริษัท ยืนยันว่าเสียหายจากการชนจริง 

ขอเปิดเครม ถ้าไม่ได้จริงๆ อันนี้ ขอให้บริษัทออกหนังสือ ชี้แจ้งมา แล้วถ้าคิดว่าไม่เป็นธรรม สายด่วน คปภ ครับ

ประกันรถยนต์ ประกันภัยรถยนต์ ประกันรถยนต์ชั้น1 ประกันชั้น1 ประกันภัย