ขอปรึกษาหน่อยคับรถของผมโดนชนคู่กรณีเขาผิดเต็มๆรถก็เสียหายเยอะพอสมครทางอู่บอกน่าจะ3เดือนกว่าอู่เสนอราคาไปแสนเจ็ดกว่าแต่ผมต้องรีบใช้รถผมเลยเสนอคืนซากไป

Q: ขอปรึกษาหน่อยคับรถของผมโดนชนคู่กรณีเขาผิดเต็มๆรถก็เสียหายเยอะพอสมครทางอู่บอกน่าจะ 3เดือนกว่าอู่เสนอราคาไปแสนเจ็ดกว่าแต่ผมต้องรีบใช้รถผมเลยเสนอคืนซากไปครับแต่คุยกับทางประกันใว้ว่าถ้าได้ต่ำกว่าแสนผมไม่เอาให้ดำเนินการซ้อมเลยเขาบอกมาว่าคืนซากน้าจะได้แค่ราคากลางของรถและซ้อมก็น้าจะไม่ผ่านเพราะเกินราคารถผมต้องทำไงคับต้อนนี้เดือดร้อนมาก

A: กรณีนี้ ถ้าอู่ในเครือของประกันภัยคู่ กรณีนี้ถ้าอู่ประกันของคู่กรณีเป็นผู้ประเมินราคา ในกรณีนี้ควรให้ซ่อม. แต่ถ้าประกันภัยคู่กรณียังไม่อนุมัตซ่อม แต่ได้ออกใบประเมินราคาแล้วก็ เอาใบประเมินราคา. มายื่นเสนอข้อพิพาทอนุญาโตตุลาการ เรียกค่าเสียหายตามใบประเมิน และค่าขาดประโยชน์ จากการใช้รถยนต์ แม้ว่าจะได้ราคากลาง แต่ค่าขาดประโยชน์เมื่อนำมารวมแล้ว กับราคารถแล้วจะได้มากกว่า 100,000 และซากก็ยังเป็นของเราที่จะขายได้อีก ถึงจะข้าหน่อยแต่ก็คุ้ม ค่าขาดประโยชน์ วันละ 700 ค่าขาดประโยชน์ตรงนี้แหละบางที่มากว่าราคารถเสียอีก

ประกันรถยนต์ ประกันภัยรถยนต์ ประกันรถยนต์ชั้น1 ประกันชั้น1 ประกันภัย