ถ้าชื่อเจ้าของรถกับคนใช้รถ เป็นคนละชื่อกันในกรมธรรม์ประกันภัยเราสามารถใส่ชื่อคนใช้รถได้ไหมครับ

Q: ถ้าชื่อเจ้าของรถกับคนใช้รถ เป็นคนละชื่อกันในกรมธรรม์ประกันภัยเราสามารถใส่ชื่อคนใช้รถได้ไหมครับ
แล้วถ้ากรณีที่ต้องการเคลมเนี่ย เงินที่เราสำรองจ่าย จะโอนเข้าบัญชีเจ้าของรถ หรือบัญชีผู้ใช้รถครับ

A: สัญญา ประกันภัย เป็นสัญญา สองฝ่าย คือ บริษัท กับ ผู้เอาประกัน โดย ใครจะเอารถไปใช้ ก็คุ้มครอง หมด ไม่จำเป็นต้องใส่ ผู้ใช้รถ เมื่อเกิดอุบัติเหตุ ชน ผู้ขับขี่ มี ใบขับขี่ รถยนต์ทุกประเภท จึงสามารถ เครมรถเอาประกันได้ ดังนั้นไม่จำเป็นต้องลงในกรมธรรม์ เพียงแต่ใน กรมธรรม์ จะ มีกำหนด ผู้ขับขี่ หรือ มีค่าเสียหาย ส่วนแรก หรือ ไม่ เพื่อลดเบี้ยประกัน แต่ต้องกำหนดตั้งแต่แรก

ส่วนเรื่องการเบิกจ่าย กรณีซ่อม ผู้แจ้งที่มีใบขับขี่ เรียกร้องเอวได้เลย กรณีรถหายไฟไหม้ และ คืน ทุนอย่างเดียว ที่จ่ายให้ผู้เอาประกันเท่านั้น ไม่ต้องกังวล เพียงแต่ ถ้าซื้อ รถ มือ สองแล้ว คนขายว่าประกันยังมีความคุ้มครองอยู่ ให้ ขอ เอกสาร กรมธรรม์ตัวจริงทั้งหมดมา เพราะเอกสาร ตัวจริงสามารถ เอาไปยกเลิกได้ หากไม่แน่ใจควรซื้อใหม่ หมด และยึด หน้าเล่ม เจ้าของรถเท่านั้น จะเป็นผู้เอาประกันได้ ส่วนผู้รับ ผลประโยชน์ แล้วแต่ตกลง

ประกันรถยนต์ ประกันภัยรถยนต์ ประกันรถยนต์ชั้น1 ประกันชั้น1 ประกันภัย