แนะนำเอกสารต้องใช้อะไรบ้างในการเรียกร้องค่าผลประโยชน์จากการใช้รถยนต์

Q: แนะนำเอกสารต้องใช้อะไรบ้างในการเรียกร้องค่าผลประโยชน์จากการใช้รถยนต์

A: แบบฟอร์มเรียกค่าขาดประโยชน์ (โหลดในเวปมีค่ะ)
สำเนาใบเคลม
สำนาบัตรประชาชน
สำเนาใบขับขี่
สำเนากรมธรรม์
สำเนาใบนัดซ่อมรถ
สำเนาใบรับรถ
รูปถ่ายระหว่างซ่อมรถ


*เพิ่มหน้าบัญชีสำหรับโอนเงินด้วยนะคะ เพราะบางที่โอนเงินให้เลย ไม่ได้ออกเป็นเช็คให้ค่ะ
ป.ล. เราเพิ่งยื่นเรียกค่าขาดประโยชน์และค่าเสื่อมฯ มาค่ะ ของเราเป็นมอบอำนาจเพราะรถชื่อพี่ชายแต่เราขับ เตรียมเอกสารตามนี้ไม่มีเรียกเพิ่มค่ะ

ประกันรถยนต์ ประกันภัยรถยนต์ ประกันรถยนต์ชั้น1 ประกันชั้น1 ประกันภัย