รถเกิดอุบัติเหตุชนมอเตอร์ไซ คนขับมอเตอร์ไซตาย ทะเบียนขาด พรบ.ไม่มี แบบนี้เราเบิก พรบ.ของรถเรา ชดใช้ให้ทางคนตายได้ป่าวครับ

Q: ขอปรึกษาหน่อยครับ
มีท่านไหนเคยเบิก พรบ. ได้บ้างครับ รถเกิดอุบัติเหตุชนมอเตอร์ไซ คนขับมอเตอร์ไซตาย เรามาทางตรง ส่วนมอเตอร์ไซเลี้ยวข้ามเลนกะทันหัน เราเบรคไม่ทัน ตำรวจแจ้งข้อหาประมาทร่วม รถมอเตอร์ไซของคนตายทะเบียนขาด พรบ.ไม่มี แบบนี้เราเบิก พรบ.ของรถเรา ชดใช้ให้ทางคนตายได้ป่าวครับ

A: ประมาท ร่วมหรือ ผิดทั้งคู่ คือ ไม่สามารถบอกได้ว่าใครผิดกว่ากัน กฏหมายกำกนด ให้ พิสูจน์ ดูว่าใครมี พฤติการณ์ว่า ประมาทมากกว่ากัน ก็ต้องชดใช้ ตาม ความประมาทนั้น อย่าคิดว่าการประมาทร่วมหรือประมาททั้งคู่นั้นไม่ต้องชดใช้หรือต่างคนต่างชดใช้ซึ่งจะชดใช้เท่าไหรเพียงใดจะต้องให้ศาลพิจารณาว่าใครประมาทมากน้อยกว่ากันเพียงใด ตำรวจ จะเป็นผู้ให้ความเห็น

รวมทั้ง ข้อเท็จจริงอื่นๆ ไม่ใช่ประมาทร่วมแล้ว จบต่างคนต่างไปนะครับ ถ้าอีกฝ่ายไม่ยอมแล้วส่งเรื่องฟ้องศาลก็จะต้องดำเนินการ ถ้าตกลงกันได้ก็ตกลงกันไป ลงประจำวันให้ เป็นหลักฐานว่า จะไม่ติดใจเอาความทั้งทางแพ่งและอาญา ส่วน บุคคลถ้าไม่บรรลุนิติภาวะ ข้อตกลงยังไม่สมบูรณ์ ถ้า ไม่มี ผู้ปกครองตามกฏหมาย รับทราบด้วย เช็นต์ รับรองด้วย รองมาอ่าน ข้อกฏหมายดู ต้องแปลภาษากฏหมาย เป็นภาษา ที่บุคคลทั่วไปเค้าพูดกัน

มาตรา 223 ถ้าฝ่ายผู้เสียหายได้มีส่วนทำความผิดอย่างใดอย่างหนึ่งก่อให้เกิดความเสียหายด้วยไซร้ ท่านว่าหนี้อันจะต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ฝ่ายผู้เสียหายมากน้อยเพียงใดนั้นต้องอาศัยพฤติการณ์เป็นประมาณ ข้อสำคัญก็คือว่าความเสียหายนั้นได้เกิดขึ้นเพราะฝ่ายไหนเป็นผู้ก่อยิ่งหย่อนกว่ากันเพียงไร

ดังนั้น ถ้า ยังไม่รู้ว่าใครผิด ประกัน หรือ พรบ. ก็จ่ายไม่ได้ เบื้องต้น รถชนกัน ให้เบิก เบื้องต้น จากรถคันที่โดยสาร มา แต่ถ้าคุณเป็นฝ่ายผิด หรือรับว่า ผิดถึงจะจ่ายได้ แต่อาจจะมีคดี อาญาแถมมาด้วยหรือไม่ตกลงกันให้ดีนะครับ

ประกันรถยนต์ ประกันภัยรถยนต์ ประกันรถยนต์ชั้น1 ประกันชั้น1 ประกันภัย