หากชนระหว่างยังไม่ได้กรมธรรม์ จะเครมได้ไหม

Q: ประกันปีแรกหมดวันนี้
ต่อประกันปีที่สอง โอนเบี้ยให้โบ้กเก้อวันนี้ทั้งหมดแล้ว แต่ยังไม่ได้กรมธรรม์
โบ้กเก้อบอกประกันเริ่มคุ้มครองแล้ว
.
หากชนระหว่างยังไม่ได้กรมธรรม์ จะเครมได้ไหมครับ

A: ขอเอกสารรับแจ้งงานครับ กรณีเป็นประเภท 1
แต่ถ้าเป็น 2+ 3+ ป.3 ส่วนใหญ่ ถ้าตัวแทนประกันหรือโบรคเกอร์ออกงานเองจะมีสำเนาหรือ ไฟล์ให้ก่อน

แต่ความคุ้มครองยังไงก็เริ่มวันนี้ครับ ถ้ามีการแจ้งงานเข้าไปแล้ว

ประกันรถยนต์ ประกันภัยรถยนต์ ประกันรถยนต์ชั้น1 ประกันชั้น1 ประกันภัย