รู้หรือไม่ ช่วงโควิด19 ระบาด เศรษฐกิจขาลงแบบนี้ ใครหมุนเงินไม่ทัน สามารถกู้กรมธรรม์ประกันชีวิตได้นะ

✅ทำเรื่องกู้ง่ายไม่ต้องมีหลักประกันหรือคนค้ำ อนุมัติเร็วมาก
✅แค่ผู้เอาประกันนำกรมธรรม์ฉบับจริงพร้อมสำเนาบัตรประชาชนไปติดต่อที่บริษัทประกันชีวิตสาขาใกล้บ้าน
✅กู้ได้มากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับมูลค่าเงินสดของกรมธรรม์
✅ดอกเบี้ยไม่เกิน8%ต่อปี ดีกว่ากู้เงินนอกระบบ
✅ต้องเป็นกรมธรรม์ที่มีมูลค่า
(ปกติจะเป็นกรมธรรม์ที่ครบ 2 ปีขึ้นไป แบบสะสมทรัพย์ แบบตลอดชีพ และแบบบำนาญ)
✅มีอิสระในการชำระคืนเงินกู้ สามารถทยอยชำระคืนเป็นรายงวดหรือถ้ามีเงินก้อนก็ปิดยอดทั้งหมดได้ทันที
✅แต่หากเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นกับผู้เอาประกันก่อนชำระคืนเงินกู้ครบ บริษัทประกันชีวิตจะหักหนี้คงค้างก่อนจ่ายผลประโยชน์จากกรมธรรม์ให้กับผู้รับผลประโยชน์
✅และหากไม่ชำระคืนเงินกู้จนทำให้ยอดเงินกู้รวมดอกเบี้ยคงค้างสูงกว่ามูลค่ากรมธรรม์ในขณะนั้น กรมธรรม์จะสิ้นสุดผลบังคับขาดคุ้มครองทันที
✅ดังนั้นหากพอมีกำลังทรัพย์มากพอ ขอให้รีบชำระคืนเงินกู้ให้เร็วที่สุด เพื่อให้คนที่เรารักได้รับผลประโยชน์เต็มจำนวนตามกรมธรรม์ หากเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นอย่างกะทันหันกับผู้เอาประกัน

อุทาหรณ์เตือนใจ ใครที่คิดว่า โควิด Covid ไม่ร้ายแรง เป็นได้..ก็หายได้..