คนที่ไม่เคยคิดจะทำประกัน ต่อให้มีเงินในมือมากมาย ก็ไม่เคยคิดว่าจะทำประกันอยู่ดี

#ความเป็นจริง
#คุณคือคนในแบบค่าเฉลี่ยทั่วไป(Average)
#หรือคุณคือคนในแบบที่คนส่วนน้อยเป็น

#เมื่อมีเงิน
**คนทั่วไป
>> ซื้อในสิ่งที่ตัวเองต้องการ บ้าน รถ มือถือ เที่ยว ฯลฯ
**คนส่วนน้อย
>>เก็บ ลงทุน ต่อยอด

#เมื่อต้องเข้าโรงพยาบาล
**คนทั่วไป
>> ใช้สิทธิ์ขั้นพื้นฐาน ประกันสังคม บัตรทอง ตามมีตามเกิด หยิบยืม ขายทรัพย์สิน
**คนส่วนน้อย
>> ทำประกันไว้ เลือกโรงพยาบาล เลือกวิธีการรักษาพยาบาลเอง

#เมื่อต้องตาย
**คนทั่วไป
>> หยิบยืมเงิน ขายทรัพย์สิน มาจัดงานศพ เป็นหนี้ #นั่งเสียดายที่ไม่มีประกัน #นั่งโทษกันไปมาว่าทำไมไม่ทำประกัน
>> หลังจากงานศพ ไม่มีใคร นั่งเหม่อลอย มองหาอนาคต #และค่อยคิดอยากทำประกัน
**คนส่วนน้อย
>> ได้รับเงินจากประกัน ครอบครัวไม่ต้องเดือดร้อนไปหยิบยืมเงินใคร ทรัพย์สินไม่ต้องขาย มีเงินเหลือลุกขึ้นสู้ได้เร็ว

#คนที่ไม่เคยคิดจะทำประกัน
>> เข้าโรงพยาบาลกับต้องการประกัน
>> เมื่อตาย กับถามหาว่าได้ทำประกันหรือเปล่า ทำประกันอะไรไว้บ้าง

#คนที่ไม่เคยคิดจะทำประกัน
>> ต่อให้มีเงินในมือมากมาย ก็ไม่เคยคิดว่าจะทำประกันอยู่ดี
>> บ้าน รถ มือถือ อื่นๆ คนทั่วไป แม้ไม่มีเงิน พวกเขาเลือกที่จะหาวิธีการ หาทุกวิถีทาง เพื่อที่จะให้ได้มา แม้ต้องผ่อนก็ตาม
>> กับประกัน แม้มีเงิน.จะไม่มีเงินขึ้นมาทันที
>> กับประกันที่ผ่อนได้ ไม่ทำ ไม่ผ่อน ภาระ

#กับคนส่วนน้อยที่ทำประกัน
>> ต่อให้มีเงินในมือ พวกเขาก็จะมาซื้อประกันจนได้
>> บ้าน รถ มือถือ อื่นๆ คือตัวเลือกท้ายๆ ที่เขาจะซื้อ
>> และแน่นอน พวกเขาจะเลือทำประกันก่อนเสมอ
>> แม้มีประกันหลายเล่มแล้ว หากพอมีกำลังพวกเค้าจะไม่ลืมมองหาประกันเพิ่มเสมอ

#กับคนส่วนน้อยที่ทำประกัน
>> เขามองเห็นโอกาสทอง ที่ทำประกันสามารถผ่อนได้ และเลือที่จะผ่อนแทนที่จะใช้เงินก้อนซื้อ

**บอกประกันไม่ดี ไม่ชอบพวกคนขายประกัน ไม่อยากคุยกับพวกขายประกัน
**ถ้ามีตัวแทนขายบ้าน ขายรถ ขายประกัน. เดินมาพร้อมกัน ไล่ตัวแทนประกันก่อนเลย
>> พอเอาเข้าจริงๆ อยากมี อยากทำ แต่ไม่ทำ
>> พอมีคนต้องตาย ถามหาประกันว่ามีหรือเปล่า ได้ทำไว้บ้างมั้ย
>> พอมีคนต้องตาย อยากเจอคนขายประกัน ขึ้นมาก่อนตัวแทนขายบ้าน ขายรถ เลยทันที

#คุณคือคนทั่วไปแบบค่าเฉลี่ยที่ใช้ชีวิตแบบพึ่งพาโชคชะตาตามยถากรรมไปวันๆหรือเปล่า?
#หรือคุณคือคนส่วนน้อยที่เลือกกำหนดชีวิตตัวเองได้

“ทุกคนอยากฟังความจริง แต่ไม่ใช่ทุกคนจะยอมรับความจริงได้”

#คนที่ไม่เคยคิดจะซื้อประกันมักจะคิดว่า
“ ทุกคนรู้ว่าเกิดมาแล้วต้องตาย เป็นเรื่องธรรมดา “

#แต่คนที่เลือทำประกันพวกเขาคิดว่า
“เรื่องตาย เป็นเรื่องธรรมดาเหมือนกัน แต่พวกเขาตระหนักได้ว่า หากต้องตาย ใครเดือดร้อนบ้าง ทำอะไรไว้ให้คนข้างหลังเพียงพอหรือยัง?”

#ผมไม่เคยเห็นใครทำประกันไว้แล้วจนลง
#อย่าล้อเล่นกับชีวิต

ทำไมประเทศที่เจริญแล้วพัฒนาแล้ว เขาถึงสนับสนุนให้ประชากรเขาทำ ประกันชีวิต