ค่าขาด ประโยชน์ จากการใช้รถยนต์ระหว่างซ่อมเป็นความเสียหายทางแพ่ง ที่ฝ่ายถูก ต้องเรียกร้องจาก คู่กรณี ฝ่ายผิด ถ้าฝ่ายผิดมีประกัน

ค่าขาด ประโยชน์ จากการใช้รถยนต์ระหว่างซ่อมเป็นความเสียหายทางแพ่ง ที่ฝ่ายถูก ต้องเรียกร้องจาก คู่กรณี ฝ่ายผิด ถ้าฝ่ายผิดมีประกัน ไม่ว่า จะเป็น ป3 ป2 ป2+ ป3+ หรือ ป1 สามรถเรียกจากประกันคู่กรณี จ่ายแทนคู่กรณี ดังนั้นถ้าคู่กรณีมีประกันภาคสมัครใจเรียกได้หมด แต่ถ้าคู่กรณีไม่มี ประกัน ก็ต้องเรียกจากคู่กรณีเอง ส่วนใหญ่จะไม่ได้ เพราะ ขี้เกียจฟ้องศาล ถึง ฟ้องชนะ ก็จะคุ้มไหมไม่รู้ หลายคนสงสัยว่าเรียกจาก ประกันฝ่ายเราได้ไหมประกันฝ่ายเรามีหน้าที่จ่ายค่าซ่อมรถเราเท่านั้น จะเรียกจากประกันฝ่ายเราไม่ได้ ถ้างั้น ก็บริการเรียกร้องจากคู่กรณีให้ที ก็ทำไม่ได้อีก เพราะ ประกันฝ่ายเรา เค้า จะเรียกร้องค่าซ่อมจากรถคู่กรณีอีกที เท่านั้น ส่วนค่าเสียหายอื่นๆที่เค้าไม่ได้จ่ายและไม่มีสิทธิ์ที่จะเรียกร้อง เรียกจากคู่กรณีไม่ได้เช่นกัน มาเข้าใจ การเรียกค่าขาดประโยชน์ จากการใช้รถ กันเต็มไป


ค่าขาดประโยชน์
อบ (1)ค่าขาดประโยขน์เราต้องไปเรียกร้องจากฝ่ายผิดเองในฐานะ”ผู้เสียหาย” เนื่องจากประกันภัยที่เราทำประกันไว้ไม่สามารถรับช่วงสิทธิ์ในการเรียกร้องค่าขาดประโชน์แทนเราได้ (2)การพิจารณาค่าขาดประโยชน์ของประกันภัย -กรณีรถขับเคลื่อนได้ นับตั้งแต่วันที่นำรถเข้าซ่อมถึงวันที่รถซ่อมเสร็จ -กรณีขับเคลื่อนไม่ได้นับตั้งแต่วันเกิดอุบัติเหตุถึงวันซ่อมเสร็จ (3)การเรียกร้องค่าขาดประโยชน์สามารถเรียกร้องได้ 2 กรณี -ก่อนจัดซ่อมให้อู่ประเมินระยะเวลาการจัดซ่อมแล้วออกเอกสารไปยื่นกับประกันภัย ถ้าประกันภัยพิจารณาแล้วระยะเวลาการซ่อมเหมาะสมก็สามารถทำจ่ายได้ -หลังจัดซ่อมเสร็จให้อู่ออกเอกสารใบรับรถระบุวันที่เข้าซ่อมและวันรับรถไปยื่นให้ประกันภัยฝ่ายผิดพิจารณา ตามข้อเท็จจริง แต่กฏหมายกำหนดขั้นต่ำ ให้ ตามลักณณะการใช้รถ เช่นรถ ส่วนบุคคล ก็ 500 บาทต่อวัน เป็นขั้นต่ำ นะครับ ข้อเท็จจริงมายืนยัน ถ้า สูงกว่า นั้น .

ประกันรถยนต์ ประกันภัยรถยนต์ ประกันรถยนต์ชั้น1 ประกันชั้น1 ประกันภัย