รถโดนชนท้าย คู่กรณีมีประกันชั้น3 ธรรมดา วงเงินประกันเท่าไหร่ แล้วมีค่าเสียเวลาขณะที่รถเข้าอู่ให้มั้ย

สอบถามหน่อยครับ รถผมโดนชนท้าย คู่กรณีมีประกันชั้น3 ธรรมดา วงเงินประกันเท่าไหร่ครับ แล้วมีค่าเสียเวลาขณะที่รถเข้าอู่ให้มั้ยครับ

A: รถ คู่กรณีมีประกัน ถือว่ายังโชคดี เพราะประกัน คู่กรณี มารับผิดชอบรถเรา ครับ ประกันชั้น3 ทรัพย์สินบุคคล ภายนอก อย่างต่ำ ก็ 600000 ครับ ส่วนค่าขาดประโยชน์ จากการใช้รถ ให้เรียกร้องหลังจากซ่อมเสร็จ ซึ่งเรียกได้ ครับ แต่ต้องอยู่ใน ทุนประกันในหมวด ความเสียหายต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอกครับ
ค่าขาดประโยชน์


(1)ค่าขาดประโยขน์เราต้องไปเรียกร้องจากฝ่ายผิดเองในฐานะ”ผู้เสียหาย” เนื่องจากประกันภัยที่เราทำประกันไว้ไม่สามารถรับช่วงสิทธิ์ในการเรียกร้องค่าขาดประโชน์แทนเราได้

(2)การพิจารณาค่าขาดประโยชน์ของประกันภัย -กรณีรถขับเคลื่อนได้ นับตั้งแต่วันที่นำรถเข้าซ่อมถึงวันที่รถซ่อมเสร็จ -กรณีขับเคลื่อนไม่ได้นับตั้งแต่วันเกิดอุบัติเหตุถึงวันซ่อมเสร็จ

(3)การเรียกร้องค่าขาดประโยชน์สามารถเรียกร้องได้ 2 กรณี -ก่อนจัดซ่อมให้อู่ประเมินระยะเวลาการจัดซ่อมแล้วออกเอกสารไปยื่นกับประกันภัย ถ้าประกันภัยพิจารณาแล้วระยะเวลาการซ่อมเหมาะสมก็สามารถทำจ่ายได้ -หลังจัดซ่อมเสร็จให้อู่ออกเอกสารใบรับรถระบุวันที่เข้าซ่อมและวันรับรถไปยื่นให้ประกันภัยฝ่ายผิดพิจารณา ถ้าคู่กรณี มีประกันภาคสมัครใจเรียกได้ครับ

ประกันรถยนต์ ประกันภัยรถยนต์ ประกันรถยนต์ชั้น1 ประกันชั้น1 ประกันภัย