รถมีประกันชั้นหนึ่งประสบอุบัติเหตุคนขับไม่มีใบขับขี่แต่เป็นฝ่ายถูกได้ใบเคลมมาแล้วสามารถเคลมประกันได้เลยมั้ยครับ

Q: ขออนุญาติสอบถามครับรถมีประกันชั้น1ประสบอุบัติเหตุคนขับไม่มีใบขับขี่แต่เป็นฝ่ายถูกได้ใบเคลมมาแล้วสามารถเคลมประกันได้เลยมั้ยครับ

A: เครมกับ บริษัทประกันคู่กรณีได้เลยครับ เป็นความเสียหายทางแพ่งละเมิดที่ คู่กรณี ต้องจ่ายครับ แต่ประกันเราถ้าไม่มีใบขับขี่ เป็นข้อยกเว้นความคุ้มครอง ตัวรถเอาประกัน

A: กรณีรถทำประกันเป็นประเภท 1 ,2+,3,+ แล้วฝ่ายถูก ถึงไม่มีใบขับขี่ทางบริษัทฯก็รับผิดชอบให้ครีบ

ซึ่งกรณีไม่มีใบขับขี่ บริษัทประกันจะไม่รับผิดชอบรถประกันในกรณีที่เป็นฝ่ายผิดเท่านั้นครับ

A: คุณทำประกันประเภท1
สามารถเคลมได้เลยครับ โดยนำใบเคลมที่ได้รับมาจากประกันคู่กรณี ไปติดต่อบริษัทประกันตนเองเพื่อรับใบเคลมบริษัทเราเอง เอาไปให้อู่เพื่อเข้าซ่อมได้เลยครับ

A: ฝ่ายถูก ต่อให้ขับรถไม่เป็นก็เคลมได้ แต่ถ้าเรื่องดันถึงร้อยเวรก็เสียค่าปรับขับรถไม่พกใบขับขี่เท่านั้นแหละ

ประกันรถยนต์ ประกันภัยรถยนต์ ประกันรถยนต์ชั้น1 ประกันชั้น1 ประกันภัย