ผลิตภัณฑ์หนึ่งที่ช่วยคุณได้สิ่งนั้นคือ “ประกันชีวิต”

“ รักรับผิดชอบ “

ถ้าพูดถึง “ความรัก”
ใครๆก็พูดได้ “ผมรักคุณ”
“พ่อรักลูก” “ลูกรักแม่”
เพราะมันคือ อารมณ์ความรู้สึก
ที่มันอาจจะบอกออกมา
ได้จากการกระทำ

แต่การที่จะให้ “ความรัก”
มันคงทนและยังยืน
ตราบเท่าที่มีลมหายใจ
ที่คนหนึ่งจะมีให้คนหนึ่ง
จากชีวิตนึงให้อีกหลายชีวิต
นั้นคือคำว่า “ความรับผิดชอบ”

ความรับผิดชอบนี่เองที่
ยึดเหนี่ยวความรักให้มี “คุณค่า”
หากคุณต้องการสร้างคุณค่า
ของความรับผิดชอบ
ใว้เพื่อดูแลคนที่คุณรัก
ยามที่คุณต้องจากเขาไป
ผลิตภัณฑ์หนึ่งที่ช่วยคุณได้
สิ่งนั้นคือ “ประกันชีวิต

ถึงเวลาที่คุณและคนที่คุณรักต้องมีประกันชีวิตแล้วหรือยัง?