ประกันคือสินค้าเดียวในโลกที่ไม่ขายตอนที่ลูกค้าอยากจะใช้

“ อย่าให้มันสายไป “

เคยคิดจะบอกรัก
แต่ไม่กล้าบอกสักที่
คนบางคนต้องรอ
ให้มันสายไปก่อน
จึงรู้สึกว่าเสียดาย ที่ไม่ได้ลงมือทำ

ทั้งๆที่เรารู้ว่าเวลา
มันไม่เคยถอยหลัง
สายน้ำไม่เคยไหลกลับ

ความรัก อาจไม่กล้า
บอกด้วยความคำพูด
แต่ความรักสามารถบอก
ด้วย “กรมธรรม์ประกันชีวิต” ได้

การทำประกันชีวิตนั้นเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของลูกค้าเอง