กรมธรรม์ประกันชีวิต

“ ปานฟ้าผ่า “

เราต่างรู้กันดีว่า
ชีวิตเราขึ้นอยู่บนพี้นฐาน
ของธรรมชาติ ย่อมหลีกหนี
การเกิด แก่ เจ็บ ตาย ไปไม่ได้

แต่สิ่งที่มันมักมา
แบบ ผิดธรรมชาติ
นั้นคือ “ความตาย”

ในบางครั้งมันอาจจะมา
รวดเร็วปานฟ้าผ่า
มาแบบที่เราไม่ได้ตั้งตัว
มันมาโดยที่เราไม่ได้วางแผน

เพราะเราอาจคิดว่า
ความตาย มันต้องผ่านความแก่
มาก่อน แต่เราลืมไปว่าเราแก่ลง
ในทุกๆ วินาที่ที่เวลามันผ่านไป

เรานั้นเองที่หลอกตัวเองว่า
ความตาย มันยังมาไม่ถึง
เพราะฉันยังไม่แก่เลย

กรมธรรม์ประกันชีวิต

มีไว้ไม่ได้เพื่อป้องกันไม่ให้ตาย
แต่มีไว้เป็นสายล่อฟ้า
ใว้เพื่อแบ่งเบา วันที่ฟ้าผ่า ลงบ้านคุณ
คือ “ความตาย” ที่มาแบบไม่ทันตั้งตัว

อยากทำประกันชีวิตแต่จะทำแบบไหนดี อยากทำประกันชีวิตแต่ไม่รู้ว่าแบบไหนคุ้มหรือไม่คุ้ม