ประกันชีวิต มันคือสิ่งที่ส่งต่อความหวังของคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่งได้

“ อย่ารังเกียจ เพื่อนเลย “

ผู้คนส่วนใหญ่ที่ไม่กล้าเข้า
มาสู่การเป็น “ตัวแทนประกันชีวิต
เพราะกลัวเพื่อนจะไม่คบ
กลัวเพื่อนฝูงจะรังเกียจ

แต่ความจริงแล้วถ้าหาก
เราไม่มาขายประกันชีวิต
เราไม่ขายประกันชีวิตเพื่อนเรา
แล้วเราจะช่วยเหลือคนที่เพื่อนรักได้อย่างไร

ความหวังความฝันของเพื่อน
คนที่เพื่อนห่วงใยใครจะสานต่อ
ความห่วงใยนั้นได้นอกจากเพื่อนคนนี้
เพื่อนคนทีขายประกันชีวิต

ประกันชีวิต มันคือสิ่งที่ส่งต่อความหวัง
ของคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่งได้
ด้วยกรมธรรม์ประกันชีวิต

ประกันรถยนต์ ประกันภัยรถยนต์ ประกันรถยนต์ชั้น1 ประกันชั้น1 ประกันภัย