เพราะบริษัทประกันชีวิตจะให้เวลาคุณคิดเรื่อง “ฆ่าตัวตาย” ได้อีก หนึ่งปี

“ อย่าพึ่ง ฆ่าตัวตาย “

ช่วงนี้มีแต่คนบ่นว่า
เศรษฐกิจไม่ดี หนี้สินล้นตัว
หาทางออกไม่ได้
ทางนี้คือ ทางเลือกสุดท้าย ใช่หรือไม่

ก่อนที่คิดจะเลือกทางนี้
ลองมาซื้อประกันชีวิต
ก่อนดีไม๊ครับ??

เพราะบริษัทประกันชีวิต
จะให้เวลาคุณคิดเรื่อง “ฆ่าตัวตาย”
ได้อีก หนึ่งปี
หากคุณ ฆ่าตัวตาย
ก่อนสัญญาประกันชีวิต
ครบ หนึ่งปี ผู้รับผลประโยชน์
ก็จะไม่ได้ เงินประกันชีวิต ของคุณ

แต่ถ้ายังยืนยันความคิดเดิม
ก็ให้สัญญาประกันชีวิต
มีอายุเกินหนึ่งปีก่อน
คนอยู่ข้างหลังคนที่คุณรัก
คนที่รับผิดชอบเขาอยู่
จะได้มีเงินดำเนินชีวิตกันต่อไป

เวลหนึ่งปี คุณย่อมมีทางออก
เวลาหนึ่งปี คุณย่อมมีสติมากขึ้น
เวลาหนึ่งปี เปลี่ยนแปลงชีวิตคุณได้
ผมขอเป็นกำลังใจ
ให้ทุกคนมี สติ คิดให้รอบคอบ
มันต้องมีทางออกที่ดีกว่าแน่นอน

ประกันรถยนต์ ประกันภัยรถยนต์ ประกันรถยนต์ชั้น1 ประกันชั้น1 ประกันภัย