เราอาจยังมองไม่เห็น ในความจำเป็น ที่จะต้องมีประกันชีวิต

“ เครื่องมือสร้างคุณค่า “

หากเราพูดถึงการ
ทำประกันชีวิตให้กับตัวเอง
เราอาจยังมองไม่เห็น
ในความจำเป็น ที่จะต้องมีประกันชีวิต

ในความเป็นจริงแล้ว
ประกันชีวิต มันเป็น
“เครื่องมือสร้างคุณค่า”
ให้กับตัวเราเอง เมื่อเกิดเหตุ
หรือไม่เกิดเหตุ ก็ตาม

ประกันชีวิต สามารถทดแทน
ผลที่เกิดขึ้นได้ อาจไม่มาก
แต่ก็ช่วยได้ไม่น้อย ในภาระ
และหน้าที่ของคุณได้

ประกันรถยนต์ ประกันภัยรถยนต์ ประกันรถยนต์ชั้น1 ประกันชั้น1 ประกันภัย