คิดว่า เมื่อไร ก็ซื้อประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ก็ได้

“ อย่ารอให้สายไป “

มีหลายคนเข้าใจผิด
คิดว่า เมื่อไร ก็ซื้อประกันชีวิต
ประกันสุขภาพ ก็ได้
ขอบอกไว้เลยว่า..

“ถ้าคุณไปตรวจพบ
ว่าคุณป่วยเป็นโรคร้ายแรง
หรือเป็นโรคเรื้อรัง ที่ยังไม่หาย
บริษัทประกัน อาจไม่รับคุณก็ได้”

ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ
เขาซื้อกันตอนสุขภาพแข็งแรง
เพื่อรองรับเวลาเราสุขภาพย่ำแย่

ประกันรถยนต์ ประกันภัยรถยนต์ ประกันรถยนต์ชั้น1 ประกันชั้น1 ประกันภัย