ตัวแทนประกันชีวิต การมีกรมธรรม์ประกันชีวิต

“ มันคือความจริง “

เรื่องบางเรื่องทุกคน
รู้ดีว่า “มันคือความจริง”
แต่เรามักทำเป็นลืมๆมันไป
แล้วเอาแต่บอกกับตัวเองว่า

“มันคงไม่เกิดขึ้นกับครอบครัวเรา”

นั้นอาจจะเป็นสาเหตุ
ที่ไม่ต้องการที่จะพูดคุย
กับ “ตัวแทนประกันชีวิต

การมีกรมธรรม์ประกันชีวิต
ไม่ได้เป็นการ “แช่ง” ตัวเอง
แต่เป็นการ “วางแผนชีวิต
เพื่อ “คนที่เรารัก” เมื่อ “ความจริง”
มันมาถึง “ครอบครัว” เรา

ประกันรถยนต์ ประกันภัยรถยนต์ ประกันรถยนต์ชั้น1 ประกันชั้น1 ประกันภัย