“ ประกันชีวิต ช่วยให้เป็นคนดี “

ประกันชีวิต ช่วยให้เป็นคนดี “

คนเรานอกจากการที่ได้ ทำบุญ
ทำทาน บริจาคโน่น บริจาคนี้ แล้ว
จะทำให้เราเป็นคนดี ได้ขึ้นสวรรค์

แต่อาจกลับหลงลืม คนในครอบครัว
คนที่ตัวเองต้องรับผิดชอบ ละเลย..
พ่อ แม่ ลูก เมีย สามี ตนเอง
ต้องทำทาน หากินเอง ปลดหนี้ที่คุณสร้าง

ต้องร้องขอความช่วยเหลือ
จากคนใจบุญ รอคนมาบริจาค
รอความหวังอย่าง เศร้าสร้อย
ยังนี้หรือ ที่เรียกว่า “คนดี”

ประกันรถยนต์ ประกันภัยรถยนต์ ประกันรถยนต์ชั้น1 ประกันชั้น1 ประกันภัย