“สัญญาประกันชีวิต” ที่มีให้กัน “ สัญญารัก “

“ สัญญารัก “

คงมีคนไม่มากนัก
ที่ทำตามสัญญาที่เคยพูดไว้
ตอนแต่งงานกัน เมื่อรักกันหวานชื่น
ว่าจะดูแลกันและกันให้มีความสุข

คำสัญญาที่ออกจากปาก
สามารถทำให้เป็นจริงได้
ที่จะดูแลกันและกันหากใครคนหนึ่ง
ต้องจากไป อย่างไม่มีวันกลับ

แม่ม่ายที่ต้องดูแลลูกตามลำพัง
โดยไม่ต้องทนต่อความยากลำบาก
ด้วยคำ “สัญญารัก” ของคุณที่เปลี่ยนแปลง
เป็น “สัญญาประกันชีวิต” ที่มีให้กัน

ประกันรถยนต์ ประกันภัยรถยนต์ ประกันรถยนต์ชั้น1 ประกันชั้น1 ประกันภัย