ใครจะดูแลให้คุณ กรมธรรม์ประกันชีวิต เท่านั้น

“ ใครจะดูแลให้คุณ “

คงไม่มีใครที่จะยกความรับผิดชอบ
ในเรื่องความรัก “รักลูก รักเมีย”
ไปให้คนอื่นรับผิดชอบแทน

มันคงเป็นเรื่องน่าอาย คุณว่าจริงไหม?
กรมธรรม์ประกันชีวิต” เท่านั้น
ที่ทำให้คุณพูดได้อย่างภาคภูมิใจ
ได้ว่า “ลูกเมียของผม” ผมดูแลเอง

เพราะไม่ว่าคุณจะอยู่เคียงข้าง
กับลูกเมียคุณหรือไม่ “ความรัก”
ของคุณจะอยู่กับพวกเขาอย่างใกล้ชิด

ประกันรถยนต์ ประกันภัยรถยนต์ ประกันรถยนต์ชั้น1 ประกันชั้น1 ประกันภัย