ข้อดีของประกันชีวิต ดีอย่างไร

จริงๆแล้ว ประกันชีวิตนั้นเป็นได้ทั้งการลงทุนและการออม เพื่อช่วยเรากระจายความเสี่ยงในการรับมือความไม่แน่นอนของชีวิตที่อาจจะเกิดขึ้นได้เสมอ อีกทั้งยังช่วยบรรเทาภาระทางการเงินและค่าใช้จ่าย เพราะไม่มีใครรู้หรอกว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างกับชีวิตและครอบครัวเราในวันข้างหน้า ใช่มั้ยล่ะครับ แต่อย่างน้อยหากเรามีประกันชีวิตเผื่อไว้ เราก็จะอุ่นใจขึ้นบ้างจากสิทธิประโยชน์ ดังต่อไปนี้ค่ะ

ข้อดีของประกันชีวิต ดีอย่างไร

เป็นหลักประกันของครอบครัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเราเป็นเสาหลักของบ้าน
เป็นเงินออมเพื่อการศึกษาของบุตร สำหรับคนที่มีลูก
เป็นเงินบำนาญตลอดชีพ หรือเป็นแหล่งเงินออมเพื่อไว้ใช้หลังวัยเกษียณอายุของตนเอง
ใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้ โดยเราสามารถนำเบี้ยประกันชีวิตไปใช้เป็นค่าลดหย่อนในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 100,000 บาท สำหรับประกันชีวิตแบบทั่วไป และ 200,000 บาทสำหรับการทำประกันชีวิตแบบบำนาญ ค่ะ
ช่วยออกค่าใช้จ่ายเมื่อเราประสบอุบัติเหตุ และสุขภาพ
ทุนสำรองเลี้ยงชีพกรณีทุพพลภาพถาวร
ช่วยในการออมเงิน สำหรับประกันแบบสะสมทรัพย์พร้อมรับผลตอบแทนทางการเงินโดยมีความเสี่ยงที่ต่ำมาก
คุ้มครองวงเงินสินเชื่อ OD / หนี้สินระยะสั้น / หนี้สินระยะยาว
สร้างสวัสดิการด้านค่ารักษาพยาบาลเพิ่มเติมให้กับตนเองและสมาชิกอื่นๆ ในครอบครัว
เป็นทุนสำรองสำหรับการรักษาโรคร้ายแรงต่อเนื่อง ซึ่งหากเราเกิดป่วยเป็นโรคร้ายแรงขึ้นมา ต้องใช้ค่ารักษาพยาบาลเป็นจำนวนเงินที่สูงมากทีเดียวค่ะ
การวางแผนป้องกันความเสี่ยงต่างๆที่อาจเกิดขึ้นย่อมดีกว่าการไม่วางแผนอะไรเลยไว้ในชีวิต