ประกันชีวิต สินค้าการเงินแต่ละประเภทถูกออกแบบมาเพื่ออะไร ?

1. ประกันชีวิต เพื่อรับประกันอะไรบางอย่างให้กับชีวิต ไม่ว่าจะเป็นสร้างความคุ้มครองให้กับคนในครอบครัวหรือการประกันว่าในอนาคตเราจะมีเงินใช้ก้อนนึง

2. Long Term Equity Fund (LTF) เพื่อให้นักลงทุนหรือคนที่เพิ่งเริ่มต้นลงทุนศึกษาเรื่องการลงทุนในตลาดหุ้นไทย

3. Retirement Mutual Fund (RMF) เพื่อเป็นหลักประกันให้กับตัวเราเอง มั่นใจได้ว่าเมื่อเวลาที่เราเกษียณอายุ เราจะมีเงินอีกก้อนนึงให้เราสามารถใช้ชีวิตอยู่ได

ประกันรถยนต์ ประกันภัยรถยนต์ ประกันรถยนต์ชั้น1 ประกันชั้น1 ประกันภัย