ผู้ซื้อประกันชีวิต จะดูโง่ ในสายตาคนเลว ผู้ซื้อประกันชีวิต จะดูมีคุณค่า ในสายตาคนดี

ผู้ซื้อประกันชีวิต จะดูโง่ ในสายตาคนเลว
ผู้ซื้อประกันชีวิต จะดูมีคุณค่า ในสายตาคนดี

คนเลวจะมองว่า ซื้อไปทำไม?
ตายไป คนที่ได้เงิน คือ คนอื่น ไม่ใช่ตัวเอง

ส่วนคนดีมองว่า คนอื่นที่ว่า ก็คือคนในครอบครัว คนที่เรารัก

ตายไป เราก็ยังดูมีคุณค่า

เงินทุกบาท ที่เราให้ทุกๆเดือน
เมื่อเราจากไป เราไม่สามารถจ่ายเงินเดือนให้เค้าได้แล้ว (ดูแลตราบเท่าลมหายใจของเรา)

เพราะฉะนั้น เราอยากดูแล ตราบเท่าลมหายใจของเค้า

เมื่อเราจากไป เค้าก็ยังได้รับเงินประกันชีวิต เพื่อให้เค้า มีโอกาสตั้งหลักกับชีวิตต่อไปได้ครับ

ประกันรถยนต์ ประกันภัยรถยนต์ ประกันรถยนต์ชั้น1 ประกันชั้น1 ประกันภัย