ประกันชีวิตมันก็จะควบคู่ไปกับสัจธรรมชีวิต

ถามว่า :

AIA ได้ดำเนินธุรกิจประกันชีวิตในประเทศไทย ซึ่งเข้าสู่ปีที่ 78 แล้ว และจากนี้ต่อๆไปในอนาคต

AIA ยังมีความจำเป็นต่อมนุษย์เราอีกมั้ย?

ตอบครับ :

ยังมีคนที่เกิดใหม่
มีคนเรียนจบใหม่ แรกๆไม่มีเงิน
ซึ่งคนจบใหม่แต่ละปี ก็จะเยอะขึ้นๆๆๆๆ

ถามว่าคนเราต้องแก่ไหม?
คือ ถ้าคนเราแก่ปุ๊บ ก็จะหยุดหาเงิน แต่เรื่องใช้เงินไม่ได้หยุด

เรามองถึงเรื่องสัจธรรมว่า วงจรชีวิตคนเรามันต้องเกิด แก่ เจ็บ และตาย

ซึ่งมันเป็นอะไรที่ธรรมชาติ
วงจร เกิด แก่ เจ็บ ตาย ยังมีอยู่

ประกันชีวิตมันก็จะควบคู่ไปกับสัจธรรมชีวิต

ประกันรถยนต์ ประกันภัยรถยนต์ ประกันรถยนต์ชั้น1 ประกันชั้น1 ประกันภัย