ใช้ชีวิตขาขึ้น ด้วยความไม่ประมาท ใช้ชีวิตขาลง อย่างมีสติ

ไม่มีใครฉลาดเกินความประมาท

คนจะติดอยู่เรื่องเดียว คือ ไม่มีสติ
วันที่ไม่มีสติจะประมาท

สิ่งที่แน่นอนที่สุด คือ “เกิด แก่ เจ็บ ตาย” ไม่มีใครหลบพ้น
มันคือสัจธรรม เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป

ชีวิตเราไม่ได้มีขาขึ้นตลอดเวลา
จะดีมั้ย หากชีวิตขาลง มีฟูกนุ่มๆมารอง

จำได้มั้ยตอนเด็กๆ เคยป่วย ใครหาเงินมารักษา
จำได้มั้ยเมื่อโตขึ้น เวลาป่วย ใครหาเงินมาดูแล
และเมื่อเราแก่ขึ้น หากป่วย ใครจะมาดูแลครับ

ผมขอเป็นตัวแทนประกันภัยคนนึง ที่เมื่อเวลาป่วย
คุณมีครอบครัวดูแล แต่ใช้วงเงินค่ารักษาจากโครงการของผม
จะได้ไม่เดือดร้อนค่าใช้จ่ายของครอบครัว

แล้วเงินสดที่คุณเก็บไว้ คุณไม่ต้องเอามาจ่ายค่ารักษา
แต่คุณเอาไปให้ครอบครัวของคุณ ที่มาดูแลคุณ

มันคือ คุณค่าครับ

ใช้ชีวิตขาขึ้น ด้วยความไม่ประมาท
ใช้ชีวิตขาลง อย่างมีสติ

ประกันรถยนต์ ประกันภัยรถยนต์ ประกันรถยนต์ชั้น1 ประกันชั้น1 ประกันภัย