จะดูแลสุขภาพจิตตนเองอย่างไรเมื่อรู้ว่ากำลังซึมเศร้า?

1. ควรเลี่ยงจากสถานการณ์ที่มีความตึงเครียดรุนแรง
2. ควรเลี่ยงการอยู่ลำพังเป็นเวลานาน (ควรมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางศาสนาหรือสังคม)
3. ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
4. หยุดการตำหนิและโทษตัวเอง
5. รู้จักให้กำลังใจตนเอง
6. ฝึกคิดบวก ทั้งต่อตนเอง สังคม และผู้อื่น
7. ตั้งเป้าหมายไม่สูงหรือยากเกินไป
8. ชะลอการตัดสินใจในเรื่องสำคัญๆของชีวิตไว้ก่อน เช่น การลาออก เปลี่ยนงาน แต่งงาน หรือหย่า
9. เฝ้าระวังความคิดเกี่ยวกับการทำร้ายตนเอง **ต้องบอกคนใกล้ชิดให้ทราบเสมอเมื่อมีความคิดถึงความตาย/ความไม่อยากมีชีวิตอยู่**

ประกันรถยนต์ ประกันภัยรถยนต์ ประกันรถยนต์ชั้น1 ประกันชั้น1 ประกันภัย