4 อันดับ สาเหตุที่คร่าชีวิตคนไทยมากที่สุด

4 อันดับ สาเหตุที่คร่าชีวิตคนไทยมากที่สุด

อันดับ1 โรคมะเร็ง
อันดับ2 โรคความดันโลหิตและโรคหลอดเลือดสมอง
อันดับ3 อุบัติเหตุ
อันดับ4 โรคหัวใจ

ปี 2556
ป่วย 582,844คน”
เสียชีวิต 67,184คน”

“ถึงจะรอด จากความตาย
แต่ก็ไม่รอด จากภาระค่ารักษา”

เกือบครึ่งหนึ่งของผู้ป่วยมะเร็งและครอบครัว
ต้องประสบกับปัญหารุนเเรงทางด้านเศรษฐกิจในครอบครัว
ที่เกิดขึ้นจากการเป็นมะเร็ง ภาระค่ารักษาที่เพิ่มขึ้น
รายได้ผู้ป่วยและครอบครัวต่ำ ไม่มีประกันสุขภาพ

มาสร้างสวัสดิการกันเถอะ จากการมีวินัยในการส่งเบี้ยประกัน
ทำงานสำคัญที่ไม่เร่งด้าน (ส่งเบี้ยประกัน)
ดีกว่า ทำงานสำคัญที่เร่งด่วน (หาเงินก้อนใหญ่มากจ่ายค่ารักษา) นะครับ

อยากทำประกันชีวิตแต่จะทำแบบไหนดี อยากทำประกันชีวิตแต่ไม่รู้ว่าแบบไหนคุ้มหรือไม่คุ้ม