ประกันชีวิต ไม่ได้มีไว้เพื่อคนที่จากไป แต่มีไว้เพื่อคนที่ต้องอยู่ต่อไปต่างหาก

ศาสนาพุทธ บอกว่า เวลาคนจากไป เอาอะไรไปไม่ได้
แต่ในความเป็นจริงแล้ว มนุษย์เรา
ถ้าในแง่ เศรษฐศาสตร์ เขาเอารายได้ล่วงหน้าของเราไปด้วย คุณว่าจริงไหม?

งานของผม คือการถอดค่าตัวของหัวหน้าครอบครัว เก็บไว้ ไม่ว่าเขาจะอยู่หรือไม่ก็ตาม ครับ

ประกันชีวิต ไม่ได้มีไว้เพื่อคนที่จากไป แต่มีไว้เพื่อคนที่ต้องอยู่ต่อไปต่างหาก

การทำประกันชีวิตนั้นเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของลูกค้าเอง