การทำประกันโรคร้ายแรงไว้ เสมือนคุณปกป้องเงินออมส่วนใหญ่ไว้ด้วยการสละเงินส่วนน้อย เมื่อเกิดเหตุร้าย เพื่อแบ่งเบาภาระค่ารักษาพยาบาลแทนคุณ

– เพราะค่ารักษาพยาบาลที่สูงขึ้นเรื่อยๆ ทุกปี โดยเฉพาะโรคร้ายแรง เหตุร้ายอย่างอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วยสามารถเกิดขึ้นกับใครก็ได้ นอกจากความบอบช้ำทางกายแล้ว จิตใจของคุณ อาจเป็นกังวลไปกับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่สูง เพราะการรักษาโรคร้ายแรงบางโรคอาจทำให้เกิดวิกฤตการเงินต่อครอบครัว การทำประกันโรคร้ายแรงไว้ เสมือนคุณปกป้องเงินออมส่วนใหญ่ไว้ด้วยการสละเงินส่วนน้อย เมื่อเกิดเหตุร้าย เพื่อแบ่งเบาภาระค่ารักษาพยาบาลแทนคุณ และบรรเทาการเดือดร้อนของครอบครัว

– ป้องกันการเจ็บป่วยเพียงเล็กน้อยที่อาจนำไปสู่โรคร้ายแรงได้ การมีประกันสุขภาพจะช่วยเพิ่มความอุ่นใจให้คุณและคนที่คุณรัก ทำให้คุณกล้าที่จะไปพบแพทย์มากขึ้น ถึงแม้ว่าคุณจะมีอาการเจ็บป่วยเพียงเล็กน้อย แต่อาจเป็นอาการบอกเหตุของโรคร้ายแรงได้

ข้อดีของประกันชีวิต ดีอย่างไร