คนไทยเริ่มทำประกันชีวิตมากขึ้นทุกปี เนื่องจากระบบข้อมูลข่าวสารดีขึ้น ประกอบกับปัจจุบันมีตัวแทนประกันชีวิตมืออาชีพเต็มเวลามากขึ้น

คนไทยเริ่มทำประกันชีวิตมากขึ้นทุกปี เนื่องจากระบบข้อมูลข่าวสารดีขึ้น ประกอบกับปัจจุบันมีตัวแทนประกันชีวิตมืออาชีพเต็มเวลามากขึ้น

ญี่ปุ่น มีกฏหมายทุกคนต้องทำประกันชีวิต คน 1คนจากไป มีผลช่วยคน 4คนในครอบครัวมีชีวิตที่ดีขึ้น

ไทยไม่มีกฏ บังคับทำประกันชีวิต
คน 1คนจากไป เท่ากับเอาอนาคตของอีก 4คนในครอบครัว สูญเสียลง

คนไม่เคยเข้าโรงพยาบาลเลย จึงไม่รู้ว่าค่าใช้จ่ายใน รพ. เท่าไหร่
พอเข้าที ไม่มีเงินจ่าย เพราะไม่เตรียมพร้อม
อย่างต่ำๆ ค่าห้อง คืนละ 3,090บาทแล้วครับ เสียค่าใช้จ่ายไม่พอ ทำให้ขาดงานสูญเสียรายได้

มะเร็งค่าใช้จ่ายครั้งแรก ก็เกือบล้านแล้วครับ แถมไม่ใช่รักษาครั้งเดียวหาย

ทำเถิดครับ ประกันชีวิต มีประโยชน์ต่อเพื่อนๆจริงๆ อย่าให้เงินเก็บทั้งชีวิต สูญหายไปเลย

ประกันรถยนต์ ประกันภัยรถยนต์ ประกันรถยนต์ชั้น1 ประกันชั้น1 ประกันภัย