ตัวแทนประกันชีวิต

ตัวแทนประกันชีวิต

“แม้เราจะไม่ใช่ “นักสังคมสงเคราะห์” แต่สามารถช่วย “แม่หม้าย-ลูกกำพร้า” ให้มีทุนรอนเลี้ยงชีวิต

“แม้เราจะไม่ใช่ “เจ้าของธนาคาร” แต่สามารถช่วย “ทายาท” ให้ไถ่ถอนหนี้สิน

“แม้เราจะไม่ใช่ “เจ้าของโรงเรียน” แต่สามารถช่วย “เด็กกำพร้า” ให้มีทุนการศึกษา

“แม้เราจะไม่ใช่ “เจ้าของโรงพยาบาล” แต่สามารถช่วย “ผู้ป่วย พิการ” ให้ได้รับการรักษา

“แม้ว่าเราจะไม่ใช่ “เจ้าอาวาส หรือ บาทหลวง” แต่สามารถ จัดงานศพให้ “ผู้ตาย” อย่างสมเกียรติ

“แม้เราจะไม่ใช่ “ข้าราชการ หรือ นักการเมือง” แต่สามารถช่วยให้ “ประเทศชาติ” พ้นภัยเศรษฐกิจ..

ประกันรถยนต์ ประกันภัยรถยนต์ ประกันรถยนต์ชั้น1 ประกันชั้น1 ประกันภัย