คนที่ยังไม่เข้าใจประกันชีวิต เปรียบเสมือน คนที่มองอะไรไม่เห็น (ตาบอด)

คนที่ยังไม่เข้าใจประกันชีวิต เปรียบเสมือน คนที่มองอะไรไม่เห็น (ตาบอด)

มี คน 3 คน ซึ่งมองอะไรไม่เห็น ได้ถกเถียงกัน ถึงภาพช้าง ที่ตนเองได้สัมผัส

คนที่1 สัมผัสส่วนของลำตัว (สมมุติให้เป็นคนที่เห็นประกันชีวิต เป็นเรื่องของการที่เราต้องเสียชีวิต แล้วคนข้างหลังได้เงิน)

คนที่2 สัมผัส งวง ช้าง (สมมุติให้เป็นคนที่เห็นประกันเป็นเรื่องของ การที่เราต้องเกิดอุบัติเหตุ แล้วจึงจะได้เงินชดเชย หรือค่ารักษา)

คนที่ 3 คว้าได้ หาง ของช้าง (สมมุติให้เป็นคนที่คิดว่า ประกันมันไม่จำเป็น)

คนที่ 1 บอกว่าช้าง คล้ายๆกับกำแพงเรียบๆ
คนที่ 2บอก นายผิด ช้างมันคล้ายๆกับลำต้นของต้นไม้
คนที่ 3บอกว่า นายผิดทั้งคู่ ช้างที่เราสัมผัสได้ มันคล้ายกับ เชือกเส้นหนึ่งต่างหาก

ผมที่เป็นที่ปรึกษาการเงินและประกันชีวิต เปรียบเสมือนคนที่มองเห็นช้าง ได้ทุกมุมมอง แล้วมาเล่าให้คนที่ 1ฟังว่า

สิ่งที่คุณ1 สัมผัสได้ ถูกต้องแล้ว และความเห็นของคนที่ 2 ผมก็เห็นด้วยเช่นกัน เพราะในส่วนของ งวงช้าง ก็คล้ายๆลำต้นของต้นไม้ นอกจากนั้น ยังมีส่วนของตา ส่วนหู และอื่นๆอีกมากมากเลย

ประกันชีวิตมีประโยชน์มากมายเลย ไม่ใช่แค่เรื่องสุขภาพเท่านั้น วางแผนลดหย่อนภาษีก็ได้ ทำมรดกครอบครัวก็ได้ วางแผนเกษียนก็ได้ครับ วางแผนคุ้มครองภาระหนี้สินยังได้เลย ฯลฯ

พอวันหนึ่ง หากบุคคลคนหนึ่งเกิดเหตุไม่คาดฝัน เวลานั้นจะเข้าใจได้จริงๆว่า ประกันเป็นสิ่งจำเป็นจริงๆ และช่วยชีวิตเราได้จริงๆ

ซักวันคนตาบอดคนที่ 3 จะค้นพบว่า ช้างมันยังมี งวงช้าง ที่คล้ายๆลำต้นของต้นไม้ เหมือนกับคนที่ 2 ที่ได้สัมผัสครับ

ประกันรถยนต์ ประกันภัยรถยนต์ ประกันรถยนต์ชั้น1 ประกันชั้น1 ประกันภัย