จรรยาบรรณของตัวแทนประกันชีวิต

จรรยาบรรณของตัวแทนประกันชีวิต

ห้ามแตะต้อง กรมธรรม์เก่าของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นของบริษัทไหนๆ

เคยเจออยู่เคสหนึ่ง มีตัวแทนไปขายแม่ บอกแม่ให้ยกเลิกกรมธรรม์เก่า ซึ่งมีสัญญาเพิ่มเติม สุขภาพ

จากนั้นสมัครกรมธรรม์ใหม่ ปรากฏไม่ผ่านครับ แล้วต่อจากนั้น แม่เป็นเบาหวาน

จบเลยครับ ลูกค้าเสียผลประโยชน์

ประกันรถยนต์ ประกันภัยรถยนต์ ประกันรถยนต์ชั้น1 ประกันชั้น1 ประกันภัย