ใช้ชีวิตขาขึ้น ด้วยความไม่ประมาท ใช้ชีวิตขาลง อย่างมีสติ

1 post