เพราะบริษัทประกันชีวิตจะให้เวลาคุณคิดเรื่อง “ฆ่าตัวตาย” ได้อีก หนึ่งปี

1 post