อยากเปิดร้านของชำ ต้องแบ่งของในร้านของชำแบ่งออกเป็นหมวดหมู่ก่อนค่ะ

1 post