อุบัติเหตุเปลี่ยนชีวิต ยังมีความโชคดีอยู่บ้าง เพราะรถที่ไปชนก็ทำประกันชั้น1ไว้

1 post