อุทาหรณ์เตือนใจ ใครที่คิดว่า โรควิด ฉนCovid ไม่ร้ายแรง เป็นได้..ก็หายได้..

1 post