หากตัวแทนไม่ตื้อ ลูกค้าคงทำประกันไม่ทัน ลูกค้าคนนั้นซื้อประกันเพราะ

1 post