หากคุณพบเจอ ผู้ป่วยที่ รพ.ลัดคิว ให้เขารักษาก่อน เพราะมีประกัน

1 post