หนึ่งเหตุผลที่คนส่วนใหญ่เลือกทำประกันชั้น 1 เพราะต้องการเคลมแบบไร้คู่กรณีได้

1 post