สอบถามลูกค้า คนที่สูบบุหรี่ ว่า เสียเงินไปกับค่าบุหรี่เท่าไหร่แล้ว

1 post