วันนั้นแม่เอารถไปล้างถอยไปชนรถที่ข้างหลังเบาๆ แต่รถแม่ขาดประกัน

1 post