ลูกค้าเป็นอะไรขึ้นมา ให้นำเงินของเพื่อน 1 ล้านบาท ไปมอบให้ลูกของลูกค้า

1 post